Sotiris Tsergas

 Co-Founder, Architect Engineer NTUA

 Katja Margaritoglou

 Co-Founder, Creative DirectorEfi Spyrou

Vasiliki Moustafatzi

Francesca Balfoussia

Patricia Fakiolaki

Elena Milidaki

Sofia Badeka

Danai Lazaridi

Nikoleta Papalymperi

Yannis Mantzaris

Maria Bekakou

Nikol Chatzigianni

Sofia Damianidou

Maria Damianidou

Natalie Dillon

Eva Dimoula

Gerasimos Giannopoulos

Michael Gryllakis

Apostolos Karastamatis

Marianna Kirkilitsi

Christina Kontou

Nileta Kotsikou

Eirini Liapikou

Georgia Nikolopoulou

Dimitra Poulokefalou

Agni Stasinopoulou

Sofia Stefanopoulou

Nikos Vlachos
We Would love to stay in touch...
Join our email list to get the latest blog posts straight to your inbox
SUBSCRIBE
Give it a try, you can unsubscribe anytime.